Onze Huisregels

0-5 jaar alleen onder begeleiding

Eigen consumpties niet toegestaan

Alcohol niet toegestaan

Roken liever niet

Onze Huisregels

 1. Kinderen onder de 5 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een ouder en/of begeleider.
 2. Al onze attracties voldoen aan de wet gestelde eisen doch is het gebruik hiervan geheel voor eigen risico.
 3. Voor het gebruik van elke attractie dient men de instructie regelementen te lezen en na te leven die op het bord aangegeven staan.
 4. Aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden.
 5. Honden zijn toegestaan, mits kort aangelijnd en niet tot overlast leidend.
 6. Eigen meegebrachte etenswaren en drankjes zijn niet toegestaan. Hiermee dient u in het park op de daarop bestemde picknickbanken plaats te nemen.
 7. De bezoekers zijn verantwoordelijk voor hun eigen persoonlijke bezittingen. De directie is niet aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging of diefstal van / of aan uw persoonlijke bezittingen.
 8. Het gebruik van meegebrachte alcoholische dranken is niet toegestaan.
 9. Het gebruik van soft- en/of harddrugs is niet toegestaan.
 10. Afval graag in de daarvoor bestemde bakken deponeren.
 11. Er worden in en rondom de Speeltuin d.m.v. video camera’s opnames gemaakt voor uw en onze veiligheid.
 12. Bij diefstal of een ander strafbaar feit wordt altijd aangifte gedaan.
 13. Verbaal of lichamelijk geweld en (on)gewenste intimiteiten zijn niet toegestaan
 14. Een ieder die zich herhaaldelijk niet aan de regels houdt en/of voor overlast zorgt, kan de toegang tot de speeltuin geweigerd worden.
 15. Bij het niet naleven van een van de bovenstaande huisregels kunt u verwijderd worden.